Vi vill veta hur du upplevde det att få en SIP

Genom att svara på några frågor kan vi få reda på hur du upplevde det att få en samordnad individuell plan (SIP). Du lämnar svaren helt anonymt. Vi kan sen se svaren sammanslagna med svar från andra som fyllt i enkäten. Det går alltså inte att se vem som svarat vad. Dina svar är viktiga för oss för att vi ska kunna förbättra det arbete vi gör.

När du sparar koden som du får i slutet av enkäten kan du jämföra dina svar med de svar som du lämnar när planen följs upp.

Välj formulär

Ålder

Kön

Deltagande landsting

Deltagande kommun

Här kommer frågorna som handlar om hur du upplevde att få en SIP. Dina svar är mycket viktiga för att vi ska kunna förbättra oss i det arbete vi gör.

Jag tycker att personalen lyssnade på mig

Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få

Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig

Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad

Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Jag upplever att det vi kommit överens om i den samordnade individuella planen följts

Vem svarar på frågorna?

Ange resultatkod

Resultatkoden ska innehålla totalt 9 tecken. Ex. YQI-ZX6-8J9.

Skapa rapport