SIPkollen är nedlagd

Antalet besök är tyvärr för lågt för att motivera fortsatt drift av webbplatsen sipkollen.se. För mer information besök www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/folja-upp-sip/ eller kontakta [email protected]

Välj formulär

Ålder

Kön

Region

Kommun

Här kommer frågorna som handlar om hur du upplevde att få en SIP. Dina svar är mycket viktiga för att vi ska kunna förbättra oss i det arbete vi gör.

Jag tycker att personalen lyssnade på mig

Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få

Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig

Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad

Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Jag upplever att det vi kommit överens om i den samordnade individuella planen följts

Vem svarar på frågorna?

Ange resultatkod

Resultatkoden ska innehålla totalt 9 tecken. Ex. YQI-ZX6-8J9.

Skapa rapport