Vi vill veta hur du upplevde det att få en SIP

Genom att ta ställning till några påståenden kan vi få reda på hur du upplevde det att få en samordnad individuell plan (SIP). Du lämnar svaren helt anonymt. Dina svar är viktiga för oss för att vi ska kunna förbättra det arbete vi gör.

Mer information om SIPkollen hittar du på www.uppdragpsykiskhalsa.se.

Varje gång du svarar på enkäten får du en kod som du kan spara. Om du vill kan du dela koden med personal. Koden kan användas för att visa dina enkätsvar eller för att jämföra med nästa gång du fyllt i enkäten. Klicka på Skapa rapport från kod nedan.

Välj formulär

Ålder

Kön

Region

Kommun

Här kommer frågorna som handlar om hur du upplevde att få en SIP. Dina svar är mycket viktiga för att vi ska kunna förbättra oss i det arbete vi gör.

Jag tycker att personalen lyssnade på mig

Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få

Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig

Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad

Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Jag upplever att det vi kommit överens om i den samordnade individuella planen följts

Vem svarar på frågorna?

Ange resultatkod

Resultatkoden ska innehålla totalt 9 tecken. Ex. YQI-ZX6-8J9.

Skapa rapport